WAAROM DEZE DOCUMENTAIRE?

De negatieve effecten van de klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar in ons dagelijks leven.

Steden beslaan weliswaar slechts 2% van het aardoppervlak maar hebben desalniettemin de grootste impact op de klimaatverandering. Al het voedsel gaat vooral naar de steden. Die produceren het meeste afval en gebruiken de meeste energie. Daar wonen nou eenmaal de meeste mensen.

Daar zijn dus vergaande en geïntegreerde oplossingen voor nodig waarbij provincie, gemeente, stad, bedrijven, kennisinstellingen en burgers optimaal samenwerken. Zodat steden meer produceren en meer hergebruiken, afval aanwenden voor herproductie, minder uitstoot produceren qua mobiliteit etc. Intelligent waterbeheer is ook echt nodig want de watervoorraden zijn ook niet eindig.

Steden kunnen fungeren als belangrijke knooppunten om de wereld een beter leefbare, duurzame plek te maken. De steden in Nederland zijn daar in samenwerking met bedrijven, burgers, studenten etc. op allerhande manieren op dit moment dan ook enorm mee bezig. De activatie van een zo groot mogelijke groep mensen die deze voorbeelden gaan volgen staat hierbij centraal.

Deze film biedt een kijkje van binnenuit bij een aantal van deze 'groene verhalen uit de stad' . Ter lering, vermaak maar vooral ter inspiratie voor een ieder om ook in actie te komen. Want het is simpel: we hebben geen tijd te verliezen!